Henriksen BioInvest
Kong Oscars gt. 26, 4008 Stavanger. Tlf. +47 909 38 992.
 
 

Firmainfo

 
  Gunnar Henriksen, Dr.Scient, daglig leder
Mob. +47 909 38 992

Jofrid Dahle
Mob. +47 924 94 560

Kontonummer: 63500530962

Organsasjonsnummer: 981118456 MVA< Tilbake til hovedsiden
  E-postadresser:

postmaster@hbi.no

gunnar.henriksen@hbi.no

jofrid.dahle@hbi.no